Office

БАУП – единствената международно призната българска организация, работеща в областта на управлението на проекти.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ CONFERENCE „PROJECT MANAGEMENT IN CONSTRUCTION“

На 4 и 5 декември 2014 година УАСГ организира първата научно-приложна конференция на тема „Управление на проекти в строителството“....

Site modernization

Dear visitors, Starting from today we are performing site modernization. There will be periods when site will not be...

Модернизация на сайта

Уважаеми посетители, започнахме процес по модернизация на сайта. Ще има периоди, в които сайта няма да бъде достъпен, или...