Връзки

 • Международна асоциация по управление на проекти
  www.ipma.ch
 • Официален сайт на методиката PRINCE2
  www.prince-officialsite.com
 • Институт по управление на проекти (САЩ)
  www.pmi.org
 • Австралийски институт по управление на проекти
  www.aipm.com.au
 • Международен съвет по инженеринг на разходите
  www.icoste.org
 • PMFORUM
  www.pmforum.org