Документи за членство

По-долу можете да намерите необходимите документи за членство в БАУП

В полза на екологията и устойчивото развитие, издаваме хартиени сертификати за членство само при поискване от Ваша страна. Всички активни членове могат да проверят актуалния си статус в секция „Регистър“.