БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ

На основата на богатия професионален опит на водещи членове на БАУП предлагаме помощ, услуги, обслужване, комплексно и частично участие при всякакви проблеми свързани с проекти, тяхното иницииране, формулиране, представяне, стартиране, процес на реализация, отчитане, поддръжка и обслужване на резултатите от проекта. Членовете ни имат доказан опит, сертифицирани експертни знания и разнообразни методики/софтуер за управление на проекти.

Нашето присъствие в създаването и реализацията на проекта ще гарантира формирането на доверие към очакваните резултати и ще създаде устойчив  принос в развитието на изпълняващата организация. 

 

ЗА КОНТАКТИ:

моб.: +359 899 15 85 87

моб.: +359 899 158 500

E-mail: bpma@project.bg

Адрес: гр. София 1225, ул. „Първа Българска армия“ № 84