КОНТАКТИ

Българска асоциация по управление на проекти

 

Адрес:
гр. София 1225, ул. „Първа Българска армия“ № 84

моб.: +359 899 15 85 87;
моб.: +359 899 15 85 00;

Председател: инж. Велизар Проданов (VelizarProdanov@project.bg)

Секретариат: bpma@project.bg

Радослав Гигов

Радослав Гигов

ИТ, Програмно осигуряване
арх. Андрея Момерин

арх. Андрея Момерин

Антон Тодоров

Антон Тодоров

Антон Тодоров

Антон Тодоров

Велиза Проданов

Велиза Проданов

Председател