КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ CONFERENCE „PROJECT MANAGEMENT IN CONSTRUCTION“

На 4 и 5 декември 2014 година УАСГ организира първата научно-приложна конференция на тема „Управление на проекти в строителството“. В рамките на конференцията ще се проведе и конкурс за най-добър доклад за млад учен. Организаторите от катедра „Организация и икономика на строитеството“ имат за цел тази конференция да стане ежегодна, за което се стараем да спомогнем и ние от БАУП. В линковете по-долу е изчерпателната информация относно регистрацията и участието в конкурса.
Покана за участие
Регистрационна форма
Manuscript preparation instructions
On 4th and 5th December UACEG will organize frst scientific-applied conference with topic „Project managment in construction“. Within the conference will be a competition for the best young scientist report. The organizers of the department „Construction Management and Economics“ hopes that this will become an annual conference. In the links below is detailed information for registration and participation in the contest.
Invitation
Registration form
Manuscript preparation instructions