Членство

Член на БАУП може да бъде всяко дееспособно юридическо лице, както и всяко дееспособно физическо лице с професионална квалификация или опит в управлението на проекти, които споделят целите на БАУП и средствата за тяхното постигане.

 
Станете член на БАУП още сега!
Заявления за членство се приемат целогодишно.
Годишният членски внос е 32 лв. за физически лица и 280 лв. за юридически лица (през първата година се заплаща само за пълни тримесечия на членство).
На 09 октомври 2004 г. в Билбао, Испания, БАУП беше приета за член на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA). Съгласно правилата на IPMA, членовете на БАУП са нейни индиректни членове.