Новини

Водени от желанието да се съобразим с работните графици на всеки от кандидатите, БАУП стартира провеждането на индивидуален онлайн изпит.

През първата половина на 2015 г. изпитът ще бъде индивидуален и ще бъде провеждан само в офис на БАУП, като всеки кандидат има възможност да определи дата за полагането му по свой избор.