Сертифициране

Успешното реализиране на всеки проект до голяма степен зависи от професионализма и компетентността на специалистите, които го осъществяват.

За да бъдете успешен професионалист в областта на управлението на проекти, е необходимо да притежавате определени професионални знания, умения, навици и практически опит.

Международната Сертификация, осъществявана от Българската асоциация по управление на проекти, Ви позволява да докажете Вашата квалификация и компетентност. За клиентите и партньорите сертификатът е гаранция за Вашия опит и професионализъм в областта на управлението на проекти.

Програмата за сертифициране по управление на проекти, провеждана в България, е базирана на сертификационната система на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA), която се състои от четири нива:
Ниво А на IPMA – Certified Projects Director / Сертифициран директор на проекти
Ниво B на IPMA – Certified Senior Project Manager / Сертифициран старши ръководител на проекти
Ниво C на IPMA – Certified Project Manager / Сертифициран ръководител на проекти
Ниво D на IPMA – Certified Project Management Associate / Сертифициран специалист по управление на проекти

В момента БАУП извършва сертифициране за ниво С и ниво D на IPMA. Кандидатът, преминал успешно всички процедури за съответното ниво, получава сертификат по утвърден от IPMA образец.

Каним всички желаещи да се сертифицират за ниво С или ниво D, да подадат Заявление за сертифициране.

Заявление за сертифициране

Информационни документи за сертифицирането

Пример за задание за Част 2 на писмения изпит

Сертифицирането се извършва въз основа на Национални изисквания за компетентност по управление на проекти, изготвени на базата на Изискванията за компетентност по управление на проекти на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA Competence Baseline, v.3 – ICB).
Успешното полагане на изпита не е обвързано с преминаването на което и да е конкретно обучение.