Актуален график

График

Водени от желанието да се съобразим с работните графици на всеки от кандидатите, от 2015 г. БАУП  стартира провеждането на индивидуален онлайн изпит.

Iзпитът e индивидуален и ще бъде провеждан само в офис на БАУП, като всеки кандидат има възможност да определи дата за полагането му по свой избор.

Такси за сертифициране:

–   Ниво D: €400 (€340 за членове на БАУП)

–   Ниво С: €500 (€425 за членове на БАУП)

–   Ниво С – ресертифициране: €400 (€340 за членове на БАУП)