Ползи

Сертифицирането по управление на проекти носи значителни ползи за отделните лица, организациите, клиентите, професионалните общности и обществото. Когато се реализират програми в помощ на професионалното развитие на управлението на проекти, печелят всички. Разходите на лицата и организациите се възвръщат многократно чрез по-добро изпълнение на проектите, за по-кратки срокове и с по-ниски разходи.

Ползи за сертифицираните специалисти по управление на проекти:

• международно признаване на квалификацията и компетентността;
• лично предимство за кариерно развитие;
• повишаване на професионалния рейтинг и на цената на предоставяните услуги.

Ползи  за организациите, разполагащи със сертифицирани специалисти по управление на проекти:

• задоволяване на потребностите от квалифицирани специалисти по управление на проекти;
• осигуряване на гарантирано качество на услугите в областта на управлението на проекти;
• повишаване на ефективноста на работа на организациите, използващи услугите на сертифицирани ръководители на проекти;
• повишаване на рейтинга и конкурентоспособността на организацията за сметка на професионалното управление на проекти;
• предимство при участие в търгове и конкурси и при работа с партньори.