Мисия

Мисията на Българска асоциация по управление на проекти е да допринася за устойчивото развитие на България, чрез подобряване качеството на реализираните проекти и тяхното професионално управление.

Целите на БАУП са:

  • да насърчава и подпомага практическата, образователната и научната дейност в областта на управлението на проекти;
  • да съдейства за въвеждане на професионални стандарти за изготвяне и управление на проекти;
  • да допринася за утвърждаване на професиите свързани с управлението на проекти;
  • да представлява интересите на ръководители и експерти, свързани с управлението на проекти.