Нашите успехи

В периода от учредяването си, БАУП привлече за членове голям брой физически и юридически лица, проведе редица национални конференции и дискусионни форуми по управление на проекти, съдейства за въвеждането на дисциплини по управление на проекти във висшите училища, разработи Национални изисквания за компетентност по управление на проекти и въведе в България сертификационната система на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA).

Ключовите моменти от историята на БАУП са:

  • 2002: на 10 април в София е учредена Бъргарска асоциация по управление на проекти (БАУП)
  • 2004: на 9 октомври БАУП е приета за пълноправен член на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA)
  • 2005: IPMA одобрява трима първи оценители (IPMA First Assessors) за сертифициране по управление на проекти в България
  • 2005-2006: БАУП участва в изготвянето на IPMA Competence Baseline, v.3.0
  • 2006: БАУП публикува “Национални изисквания за компетентност по управление на проекти”
  • 2008: Сертифицирани са първите специалисти по управление на проекти в България – за Ниво C и Ниво D по системата на IPMA
  • 2010: БАУП участва в разработването на международния стандарт за управление на проекти ISO 21500
  • 2011: БАУП въвежда сертифициране за Ниво В на IPMA в България